Jak dokonać pomiaru

Do prawidłowego zamontowania bramy wymagany jest odpowiednio duży otwór, którym będzie pracowała brama, z luzami bocznymi minimalnymi jak na rysunku poniżej. Kliknij na obrazek, aby powiększyć.

Miejsce zamontowania prowadnic do sufitu należy ustalić przy otwartej bramie tak, aby jej skrzydło znajdowało się w położeniu poziomym, luzy pomiędzy nim a ościeżnicą były jednakowe, a kółka jezdne dochodziły do końca prowadnic.